Hjelper SMB-er å bedre forstå sin egen cybersikkerhet

Brødrene Jørgen og Markus Færevaag er gründerne bak selskapet Hugin & Munin, som er blant de nyeste partnerne i Norwegian Cybersecurity Cluster.

Har du lært litt om norrøn mytologi på skolen, husker du kanskje at Hugin og Munin er navnene på Odins ravner som hjelper den norrøne guden med å holde oversikt over alt som skjer i en uoversiktlig verden.

– Noe av det vi ser på som det viktigste i vår jobb er å hjelpe forretningsledere som ikke har spesiell kompetanse innen cybersikkerhet å forstå og håndtere cybersikkerheten til selskapet. Vi må i praksis være en tolk i laget mellom teknisk cybersikkerhet og selskaps-policyer for å hjelpe til med å få et overblikk, sier Jørgen Færevaag.

Spesialister og detaljer

Gründeren påpeker at, sett fra et SMB-perspektiv, er cybersikkerhet en meget teknisk bransje formet av spesialister og deres presise, tekniske språkbruk.

– Mange er naturlig nok opptatt av detaljene på sitt felt, og da er det vår jobb å lage en bro mellom cyberspesialistene og ikke tekniske ledere, både gjennom enkle rammeverk og modeller og ved å holde språket forståelig. Vår jobb er å tolke selskaps-policyer til det tekniske nivået med implementering, sier Jørgen Færevaag som har bakgrunn som både konsulent og gründer av flere selskaper.

Broren Markus har jobbet innen cybersikkerhet i flere selskaper innenlands og utenlands.

– Selv om det er elleve år mellom oss, er vi ganske like, og vi kjenner hverandre naturlig nok ganske så godt. Enn så lenge fungerer det veldig bra å jobbe sammen, humrer Jørgen Færevaag som svar på spørsmålet om hvordan det er å starte bedrift med broren.

– Det morsomste jeg vet er å starte selskap, og har etter hvert fått en del erfaring med hvilke avveininger man står overfor. Da blir det både litt enklere og litt mer kjent å hoppe ut i det ukjente med nytt selskap, legger han til.

 

Ny profil

Han legger til at de er enige i det behovet for sikkerhet som SMB-er i stadig større grad står overfor, og om den videre retningen og utviklingen av selskapet.

Det strategiske underlaget Hugin & Munin har gjennomført vil snart gi et veldig konkret resultat.

Hugin & Munin er nemlig i en prosess for å finne et nytt navn, brand-profil og planlegger å lansere MVP like etter sommeren.

– Det er veldig spennende, og utrolig dyktige folk som vi jobber tett sammen med. Vi ser at dagens navn ikke fungerer optimalt, så vi gjør heller denne endringen nå enn å vente med det til det begynner å gjøre vondt, sier Jørgen Færevaag.

 

Positivt førsteinntrykk

Færevaag deltok på Cyberklyngas aller første partnerkonferanse i slutten av mai.

– Det var veldig bra. Jeg var nok litt spent siden det ikke er jeg som er cybereksperten, men folk var veldig imøtekommende og rause, sier han.

For Jørgen Færevaag er det viktig å heve forståelsen av hva cybersikkerhet faktisk er.

– Vi må heve basisforståelsen, også for hvordan cyberkriminalitet utvikler seg og hva dette gjør for risikobildet til SMB-er, sier han.

Han legger til at det ofte er snakk om en kommunikasjonsutfordring forbundet med cybersikkerhet.

– Jeg tror det er viktig å tenke hvordan Cyberklynga er dagsaktuelle og fronter sine kjernesaker, samtidig som vi er med til å heve basisforståelesn i samfunnet. Det er viktig å få det meningsfulle arbeidet klynger gjør mer kjent for omverdenen. Vi må bli bedre på å sikre våre bedrifter og arbeidsplasser. De er jo tross alt ryggraden i AS Norge.