Møteplasser

Sikkerhetsfestivalen 2024, Lillehammer

26.8.2024

Sikkerhetsfestivalen er et samarbeidsarrangement mellom en rekke virksomheter og organisasjoner som jobber med sikkerhet i Norge.

Personverndagene 2024, Trondheim

17.9.2024

I takt med at samfunnet digitaliserer og nye teknologier som kunstig intelligens er på full fart inn i samfunnet kommer nye problemstillinger og tilhørende reguleringer knyttet til personvern.

Beredskapskonferanse Norge-Sverige

14.11.2024

Mer informasjon kommer.