Om Norwegian Cybersecurity Cluster

Norwegian Cybersecurity Cluster vil bidra til at Norge blir verdensmester i cybersikkerhet.
Næringsklyngen er et raskt voksende samarbeidsorgan for norske cybersikkerhetsforetak innenfor offentlig og privat næringsliv, akademia og offentlig forvaltning.

Klyngen ble etablert høsten 2022, og i skrivende stund deltar nærmere 40 bedrifter og organisasjoner i Norwegian Cybersecurity Cluster.


Vårt oppdrag og visjon
Klyngens visjon er et sikkert digitalt samfunn understøttet av norsk teknologi.
Misjonen er å bygge cybersikkerhet som en vekstnæring i Norge gjennom kompetanseutvikling, innovasjon og eksport av ledende løsninger.

Vi styrker Norges posisjon innen sikker digitalisering og bidrar til økt digital motstands-dyktighet.
Klyngen skal øke partnernes konkurransekraft, sikre gode rammebetingelser, posisjonere bedriftene nasjonalt og internasjonalt og sikre kritisk kompetanse.


Våre fokusområder
Samspill og innovasjon
Fremme samhandling, innovasjonssamarbeid, kommersialisering og internasjonale partnerskap.

Kompetanse og økosystem
Styrke klyngens økosystem, videreutvikle kompetanseplattform og bidra til flere studieplasser.

Informasjon og samfunn
Fremme cybersikkerhet som vekstnæring, styrke samfunnsrelevans og sikre gode rammebetingelser.

Hvorfor bli partner

Vår misjon er å bygge en bærekraftig cybersikkerhetsnæring gjennom innovasjon, samarbeid og eksport av ledende løsninger.
Vi styrker Norges posisjon som en global leder innen sikker digitalisering.

Bli partner